Vazno! Od 01.11.2018 sajt nece biti azuriran, sav sadrzaj sajta je prebacen na novu adresu www.eworkandtravel.com
Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self Placement 8000 RSD 775 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 970 USD + 8000 RSD
Job Placement 8000 RSD 1295 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1490 USD + 8000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Lifeguard Program 0 650 USD 160 USD (VISA) 810 USD
Self Program 0 799 USD 160 USD (VISA) 959 USD
Full Program 0 1199 USD 160 USD (VISA) 1359 USD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Independent Placement 0 1028 USD 160 USD (VISA) 1188 USD
HSP Placement 0 1098 USD 160 USD ( VISA ) + 150 USD ( Obuka za spasioce ) 1408 USD
Premium Placement 0 1378 USD 160 USD (VISA) 1538 USD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self placed program 4000 RSD 810 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1005 UDS + 4000 RSD
Full placed program 8000 RSD 1315 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1510 USD + 8000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self Arrange 5000 RSD 875 USD 160 USD (VISA) 1035 USD + 5000 RSD
Full Arrange 9500 RSD 1375 USD 160 USD (VISA) 1535 USD + 9500 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self Adventure 7000 RSD 499 USD 390 USD ( health insurance ) + 160 USD (VISA ) 1049 USD + 7000 RSD
Lifeguard Adventure 7000 RSD 609 USD 390 USD ( Health insurance ) + 160 USD ( VISA ) 1159 USD + 7000 RSD
Full Adventure 7000 RSD 999 USD 390 USD ( health insurance ) + 160 USD ( VISA ) 1549 USD + 7000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self placement 9000 RSD 850 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1045 USD + 9000 RSD
Full placement 9000 RSD 1350 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1545 USD + 9000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self Arranged 6000 RSD 850 USD 160 USD (VISA) 1010 USD + 6000 RSD
Full Service 6000 RSD 1400 USD 160 USD (VISA) 1560 USD + 6000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
SELF ARRANGED 8999 RSD 849 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1044 USD + 8999 RSD
LIFEGUARD PROGRAM 8999 RSD 999 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1194 USD + 8999 RSD
FULL SERVICE 8999 RSD 1299 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1494 USD + 8999 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Lifeguard 7000 RSD 410 USD 160 USD ( VISA ) + 290 USD ( health insurance ) 860 USD + 7000 RSD
Self 7000 RSD 640 USD 160 USD (VISA) + 350 USD  (health insurance) 1150 USD + 7000 RSD
Full Exlusive 7000 RSD 1090 USD 160 USD (VISA) + 390 USD (health insurance) 1640 USD + 7000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Lifeguard Jobs 9000 RSD 835 USD 160 USD (VISA) 995 USD + 9000 RSD
Self Jobs 9000 RSD 875 USD 160 USD (VISA) 1035 USD + 9000 RSD
Premium Job 9000 RSD 900 USD 160 USD ( VISA ) 1060 USD + 9000 RSD
Exclusive Jobs 9000 RSD 1395 USD 160 USD (VISA) 1555 USD + 9000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self program N/A 850 USD 160 USD (VISA) 1010 USD
Full Program Lifeguard N/A 950 USD 160 USD (VISA) 1110 USD
Full program N/A 1350 USD 160 USD (VISA) 1510 USD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self 9000 RSD 865 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1060 USD + 9000 RSD
Full 9000 RSD 1290 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1485 USD + 9000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.