Vazno! Od 01.11.2018 sajt nece biti azuriran, sav sadrzaj sajta je prebacen na novu adresu www.eworkandtravel.com
Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self placed program 4000 RSD 810 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1005 UDS + 4000 RSD
Full placed program 8000 RSD 1315 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1510 USD + 8000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self Placement 8000 RSD 775 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 970 USD + 8000 RSD
Job Placement 8000 RSD 1295 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1490 USD + 8000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self program N/A 850 USD 160 USD (VISA) 1010 USD
Full Program Lifeguard N/A 950 USD 160 USD (VISA) 1110 USD
Full program N/A 1350 USD 160 USD (VISA) 1510 USD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Lifeguard Program 0 650 USD 160 USD (VISA) 810 USD
Self Program 0 799 USD 160 USD (VISA) 959 USD
Full Program 0 1199 USD 160 USD (VISA) 1359 USD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Lifeguard Jobs 9000 RSD 835 USD 160 USD (VISA) 995 USD + 9000 RSD
Self Jobs 9000 RSD 875 USD 160 USD (VISA) 1035 USD + 9000 RSD
Premium Job 9000 RSD 900 USD 160 USD ( VISA ) 1060 USD + 9000 RSD
Exclusive Jobs 9000 RSD 1395 USD 160 USD (VISA) 1555 USD + 9000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
SELF ARRANGED 8999 RSD 849 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1044 USD + 8999 RSD
LIFEGUARD PROGRAM 8999 RSD 999 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1194 USD + 8999 RSD
FULL SERVICE 8999 RSD 1299 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1494 USD + 8999 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self Arrange 5000 RSD 875 USD 160 USD (VISA) 1035 USD + 5000 RSD
Full Arrange 9500 RSD 1375 USD 160 USD (VISA) 1535 USD + 9500 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Lifeguard 7000 RSD 410 USD 160 USD ( VISA ) + 290 USD ( health insurance ) 860 USD + 7000 RSD
Self 7000 RSD 640 USD 160 USD (VISA) + 350 USD  (health insurance) 1150 USD + 7000 RSD
Full Exlusive 7000 RSD 1090 USD 160 USD (VISA) + 390 USD (health insurance) 1640 USD + 7000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Independent Placement 0 1028 USD 160 USD (VISA) 1188 USD
HSP Placement 0 1098 USD 160 USD ( VISA ) + 150 USD ( Obuka za spasioce ) 1408 USD
Premium Placement 0 1378 USD 160 USD (VISA) 1538 USD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self Arranged 6000 RSD 850 USD 160 USD (VISA) 1010 USD + 6000 RSD
Full Service 6000 RSD 1400 USD 160 USD (VISA) 1560 USD + 6000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self Adventure 7000 RSD 499 USD 390 USD ( health insurance ) + 160 USD (VISA ) 1049 USD + 7000 RSD
Lifeguard Adventure 7000 RSD 609 USD 390 USD ( Health insurance ) + 160 USD ( VISA ) 1159 USD + 7000 RSD
Full Adventure 7000 RSD 999 USD 390 USD ( health insurance ) + 160 USD ( VISA ) 1549 USD + 7000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self 9000 RSD 865 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1060 USD + 9000 RSD
Full 9000 RSD 1290 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1485 USD + 9000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.


Program Prijava Cena programa Dodatni troškovi Ukupno
Self placement 9000 RSD 850 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1045 USD + 9000 RSD
Full placement 9000 RSD 1350 USD 160 USD (VISA) + 35 USD (SEVIS) 1545 USD + 9000 RSD

workandtravel.iskustvo.org ne može da garantuje za tačnost cena. Za više informacija o cenema posetite website agencije.