Vazno! Od 01.11.2018 sajt nece biti azuriran, sav sadrzaj sajta je prebacen na novu adresu www.eworkandtravel.com

Porez-Pre odlaska u USA

0

tax

Koji porezi postoje u USA?

Porez na zaradu (income tax) u USA (United States of America) uspostavljen je 1913. godine. Počevši te godine svako ko radi u USA bez obzira da li je državljanin ili ne, dužan je da plaća porez na zaradu.

U USA postoji četiri osnovne vrste poreza na zaradu:

1. Federal porez – je porez koji se prikuplja na nivou celokupne teritorije USA. Agencija zadužena za priklupljanje federal poreza je IRS (Internal Revenue Service). IRS je sinonim za poresku službu kod nas. Učesnici Work&Travel programa dužni su da plaćaju federal porez i on iznosi od 10 – 12% zarade. Vreme povraćaja federal poreza je od 4 – 10 nedelja.

2. State porezstate porez je porez na nivou država u USA i različit je za svaku državu ponaosob. State porezi varijaju od 3% do 6%. Kako varira visina poreza od države do države tako variraju i pravila o povraćaju poreza. U zavisnosti u kojoj državi ste radili zavisi visina povraćaja novca i vreme trajanja samog procesa povraćaja. Vreme povraćaja poreza za state poreze je od 3 – 16 nedelja, u zavisnosti od države.

Devet država nema state porez i to su: Alaska, New Hampshire, Tennessee, Florida, South Dakota, Washington, Nevada, Texas i Wyoming.

Svi učesnici Work and Travel programa su dužni da plaćaju state porez.

Za prikupljanje state poreza zadužene su posebne agencije vlada država.

3. Lokalni porez – je porez koji zavisi od lokaliteta gde se nalazite. Jako mali broj lokaliteta ga ima ali gde postoji svi su obavezni da ga plaćaju. Veoma je mali, često ispod 1%. Povraćaj lokal poreza je povezan sa povraćajem Vašeg state poreza.

4. FICA porez – predstavlja Social Security i Medicare porez (sinonim penziono osiguranje). FICA porez iznosi 15.3% Vaše zarade i po zakonu jednu polovinu plaća Vaš poslodavac dok troškove druge polovine snosite Vi. Sumu koju Vi plaćate iznosi 7.65% (6.2% Social Security i 1.45% Medicare). Ukoliko boravite na J – exchange visitor ili F vizi niste dužni da ga plaćate.

Šta raditi ukoliko Vam poslodavac greškom zadržava FICA porez sa plate? Ukoliko je poslodavac napravio grešku i počeo da odbija FICA poreze J1 radnicima, problem može da se reši na dva načina. Najjednostavniji način da se reši ovaj problem jeste da obavestite vašeg poslodavca o Vašem statusu u USA, Vašoj vizi na kojoj boravite i da Vam umanjenu sumu poslodavac isplati na narednom čeku. Slobodno uputite poslodavca na IRS publikaciju 519, poglavlje 8, strana 45 (IRS Pub 519, chapter 8, page 45) gde jasno piše da Vi, kao J1 studenti, ne morate da plaćate ovaj porez. Ako kojim slučajem ne uspete da dobijete ovaj porez od poslodavca, može da se aplicira i za povraćaj ovog poreza poreskim vlastima u USA. Proces oko ovih poreza je komplikovaniji u poredjenju sa gore navedenima i zahteva dodatnu dokumentaciju. Proces može da potraje i do 9 meseci.

Kako funkcioniše poreski sistem u USA?

.

U poreskom sistemu USA, porezi se odbijaju unapred od Vaših primanja. Na kraju godine, poslodavci su zakonom dužni da svojim radnicima dostave izveštaje koliko su zaradili, koliko je novca uzeto na ime poreza a koliko na ime drugih troškova. Formular na kome poslodavci izveštavaju radnike o njihovim zaradama na kraju godine se zove W-2 obrazac (W-2 form). W-2 obrazac je najbitniji dokument za povraćaj poreza. Koliko ste imali poslova u USA toliko imate i W-2 obrazaca tj. jedan posao, jedan W-2 obrazac. Poslodavac je po zakonu dužan da posalje W-2 obrasce radnicima najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Zašto Vi sada imate pravo na povraćaj novca koji vam je zadržan na ime poreza? Razlog je u tome što ste vi obavezni da platite porez na profit koji ste ostvarili a ne na kompletan prihod. Profit je zarada umanjena za vaše troškove, dok je prihod je ono koliko ste Vi uspeli da naplatite za svoj rad.

Da bi ste dobili što veći povraćaj poreza vama je u cilju da prijavite sve troškove koje ste imali. Naravno, postoje odredjena pravila koji se troškovi mogu prijaviti i kako. Najčešći troškovi za učesnike Work and Travel programa koji se mogu prijaviti jesu sledeći:

  • Avio karta do USA;
  • Transport do mesta u kome radite i ostali troškovi na tom putu;
  • Troškovi za opremu koja je potrebna za posao koji radite (uniforma);
  • Troškovi prevoza do posla (bus, parking dok ste na poslu);
  • Troškovi traženja novog posla. Mora se priložiti dokaz da su troškovi vezani za traženje novog posla.

Državljani ili ne-državljani (resident ili non-resident)

.

Poreska služba USA tretira gradjane na sličan način kao i njihove imigracione vlasti tj. na državljane (resident) i ne-državljanje (non-resident). Ovo je prva stvar koju Vaš poreski agent treba da zna o Vama zato što se poreska pravila bitno razlikuju za državljanje i ne-državljanje. Postoje dva pravila za ne-državljane (substantial presence test) po kojima se odredjuje da li ste resident ili non-resident za američke poreske službe, a to su:

  1. Ukoliko ste boravili u USA više od 183 dana u istoj godini smatrate se državljaninom za američke poreske vlasti. Nije bitno da li ste radili svo vreme boravka, bitno je vreme koje ste boravili u zemlji. Svi studenti na Work and Travel programu koji se u legalnom roku vrate sa programa ne ispunjavaju ovaj uslov.
  2. Ukoliko ste boravili ukupno više od 183 dana u zadnje tri godine u SAD i to sa proporcijom: svi dani boravka poslednje godine + 1/3 dana boravka godine pre + 1/6 dana boravka godine od koje se računa. Ovaj uslov je dosta nepoznat našim studentima zato ćemo ga opisati na primeru da bi ga bolje razumeli.

Primer:

Pera je student četvrte godine prava u Beogradu i upravo se vratio sa Work and Travel programa na kojem je boravio treći put u zadnje tri godine. Pera je rešio da porez uradi sam ove godine. Prva stvar što Pera mora da uradi je da vidi da li porez mora da radi kao državljanin ili ne-državljanin. Zbog lakšeg računanja uzećemo da je Pera sve tri godine boravio 120 dana u USA na W&T programu. Na osnovu proporcije izračunaćemo koliko je Pera boravio u USA u poslednje tri godine:

– 2010. god. – 120 dana: uslov kaže svi dani poslednje godine, znači uzimamo 120 dana.

– 2009. god. – 120 dana: uslov kaže 1/3 dana godine pre, znači 40 dana.

– 2008. god. – 120 dana: uslov kaže 1/6 dana poslednje godine, znači 20 dana.

Kada saberemo sve tri godine Pera je ukupno boravio 180 dana u USA u zadnje tri godine. Znači Pera je za američku poresku službu ne-državljain za 2011. godinu iz razloga što je boravio manje od 183 dana u zadnje tri godine.

Ukoliko ste boravili svih 5 meseci u USA i bili ste na W&T programu minimum dva puta ispunjavate uslove za državljanina što se tiče poreza.

Ukoliko ste bilo koji deo godine posedovali green card ili US pasoš automatski ste ostvarili uslov za državljanina i ne morate da radite test prisutnosti u USA.

Da li ću dobiti veći povraćaj poreza ako sam državljanin? Ne mora da znači. U suštini i jedna i druga strana imaju svojih prednosti i mana. Najbitnija stvar kod povraćaja poreza je Vaša zarada i troškovi koje ste imali tokom godine.

U zavisnosti da li ste državljanin ili ne-državljanin postoje bitne razlike u popunjavanju dokumeta za povraćaj poreza iz USA. Prva i osnovna je formular koji će te koristiti. Veoma često pitanje na koje smo nailazili na forumima je koji formular da koristimo, 1040 ili 1040NR? Formular 1040 (form 1040) je osnovni formular za federalni porez na zaradu(federal income tax) i namenjen je za državljane Sjedinjenih Američkih Država. Formular 1040NR (form 1040NR) ima istu ulogu kao i formular 1040 samo je namenjen ne-državljanima.

Easy-tax
Tekst preuzet od Easy Tax Store agencije
Email:  easytaxstore@gmail.com
Telefon:  +381 64 936 8383
Skype ime:  easytaxstore
Share.

O autoru

Ostavite komentar

Sviđa ti se ?
Inspirit ima ponude u tom mestu

Sviđa ti se ?
Inspirit ima ponude u tom mestu