Vazno! Od 01.11.2018 sajt nece biti azuriran, sav sadrzaj sajta je prebacen na novu adresu www.eworkandtravel.com

H-2B Program

Prema Imigracionom zakonu SAD postoji više kategorija viza namenjenih osobama koje žele da privremeno rade u SAD. H-2B viza odnosi se na privremeni ili sezonski rad lica koja ne rade u poljoprivredi.

Zahtev za privremenim radnicima se odobrava kompanijama koje svoje radne pozicije ne mogu popuniti sa lokalnim stanovništvom. Za ovu vizu traži se saglasnost Ministra za rad SAD i dozvoljeno je izdavanje od ukupno 66.000 H-2B viza godišnje. Period trajanja viza je do 12 meseci.

Da bi osoba mogla da podnese zahtev za H-2B vizu potrebno je da budući poslodavac ili agent podnese zahtev za neuseljeničku radnu vizu na obrascu I-129 Službi za unutrašnju bezbednost (DHS). Ukoliko se zahtev odobri, poslodavcu ili agentu šalje se pismeno odobrenje, na obrascu I-797. Prilikom podnošenja zahteva za radnu vizu, dužni ste da ORIGINAL obrasca I-797 pokažete službeniku konzulata. Odobrenje zahteva ne podrazumeva i izdavanje vize osobama koje ne ispunjavaju uslove po odredbama Imigracionog zakona.

Zahtev za izdavanje H-2B vize osobe mogu podneti najviše 90 dana pre početka radnog odnosa, ali smeju da uđu u SAD tek 10 dana pre nego što im odobreni radni odnos počinje (imigracioni službenik može uskratiti ulazak u SAD, ukoliko se viza želi iskoristiti pre pomenutih 10 dana).

Zahtev za izdavanje H-2B vize učesnici programa podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije, ukoliko je agencija posrednik za dobijanje. Učesnici H-2B programa na razgovor u Konzulat SAD odlaze lično.

DOKUMENTACIJA
Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje H-2B vize, Konzulatu SAD potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

– dokumenat I-797 (ovaj dokumenat obezbeđuje naša agencija)
– važeci pasoš (pasoš treba da važi najmanje 6 meseci nakon isteka vize)
– sertifikat o obavljenom treningu (ukoliko je trening zahtevan)
– Konfirmaciona stranica detaljno popunjenog i elektronski prosleđenog formulara DS-160.
Isti formular predstavlja zahtev za izdavanje USA vize i može se pronaći u Elektronskom centru za apliciranje.
– minimum 1 preporuka bivšeg/trenutnog poslodavca (po mogućstvu na memorandum papiru kompanije, sa pečatom, potpisom i prevodom na engleski jezik)
– Potvrda o uplati takse američkom Konzulatu za obradu zahteva za vizu u isnosu od 190 USD u dinarskoj protiv-vrednosti koja se uplaćuje u banci Intesa.
– Jednu fotografiju formata 5cm x 5cm na svetloj pozadini.
– Sve dokaze koje je učesnik programa u mogućnosti da prikupi, a odnose se na socijalne, ekonomske i porodične veze sa stalnim mestom boravka zbog kojih bi bio u obavezi da se vrati.
– Potvrda da učesnik nije krivično gonjen ili osuđivan
– Ranije USA vize na uvid za one koji su već bili u Americi
– Na zahtev američkog Konzulata i neka dodatna dokumenta
Ukoliko je učesnik H-2B programa istovremeno i student, molimo priložite i sledeća dokumenta:
– indeks
– potvrda sa fakulteta da je učesnik upisan u tekuću godinu studija
– overenu potvrdu sa fakulteta o položenim ispitima (transkript).
Termini intervjua, procedura viziranja kao i odobravanje vize su u isključivoj nadležnosti Konzulata SAD.
H-2B radni program je program privremenog radnog karaktera koji omogućava osobama iz inostanstva da legalno rade i borave u SAD. H-2B Program ima za cilj da američkim kompanijama nadoknadi nedostatak radnika kako bi mogle efektivno funkcionisati i bez zastoja u radu. Zarađeni novac omogućava pokrivanje troškova putovanja i boravka u SAD. Ukoliko se na programu ostane duže od 4 meseca, može se obezbediti pristojna zarada. Ukoliko se radna obaveza završi pre isteka vize, učesnik ima mogućnost turističkog obilaska nekih znamenitosti Amerike. U suprotnom od poslodavca možete zahtevati nekoliko slobodnih dana.